הדוויג והשארית העצבנית

המפגש הראשון של הקבוצה תחת השם "קבוצת הקריאה הקווירית", היה שיחה ואחריה הסרט "הדויג והשארית העצבנית".

מודעות פרסומת