התחזות לצדק

התחזות לצדק

התחזות לצדק

מעטות הפעמים בהן התמודדו בתי המשפט בישראל עם סוגיות של זהות מינית ומגדר  בהקשר של עבירות מין. חן אלקובי הורשע במעשה מגונה וניסיון לאינוס, בהסכמה שהושגה במרמה תוך 'התחזות לגבר'. גזר הדין הוא אחד המקרים הבודדים בהם עמד המשולש מין-מגדר-מיניות בלב ליבו של הדיון המשפטי.

רננה לוי תבחן את המשמעויות העולות מפסק דין אלקובי כעשר שנים לאחר המשפט, ולאור פסקי דין שניתנו מאז. נבקר את מושג 'האשה הסבירה', המופיע בפסק הדין, בעזרת התיאוריה הביקורתית של גייל רובין, ונתהה על הפסיקה לפיה איש או אשה טרנסג'נדרים חייבים לצאת מהארון, פסיקה העומדת בסתירה לסודיות רפואית ולאופן התנהלות המדינה במקרים אחרים.

רננה לוי היא אמא לשניים, עו"ד בפרקליטות הפלילית, תלמידת מחקר לתואר שני במגדר, ולסבית.

יום שני | 22.4.2013 | 18:30 | בנין דילר (74) | חדר 301

מודעות פרסומת